Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója

Soltvadkert Város Szennyvíztisztító telepének rekonstrukciója
 

Azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0009

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 79,301126%-a, de legfeljebb 288 768 753 Ft, azaz kettőszáznyolcvannyolcmillió-hétszázhatvannyolcezer-hétszázötvenhárom forint.

Összköltség: 366 720 000 Ft

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
 
A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0009
„Soltvadkert Város szennyvíztisztító telepének rekonstrukciója”


Elindult a próbaüzem


A szennyvízberuházás végére értünk    
Befejeződött, átadásra vár a soltvadkerti projekt


Soltvadkert Város Fenntartható Fejlődősőnek Lokális Programja
(Local Agenda 21)


A soltvadkerti szennyvíztisztító telep rekonstrukciója képekben: