Evangélikus Egyházi Óvoda

Cím: Soltvadkert, Kossuth L. u. 2/1
Tel: 78/482-400
Óvodavezető: Lakatosné Hachbold Éva

Az óvoda épülete a fordulat évében, 1990-ben került vissza állami tulajdonból, az Evangélikus Egyházhoz,  igen romos állapotban. Az óvodanyitás gondolata Káposzta Lajos Esperes Úr ötlete alapján valósult meg, így a rendszerváltást követően az országban elsők között részesíthettünk óvodás korú gyermekeket keresztyén hitre való nevelésben. A két óvodaalapító óvónő - Frittmann Istvánné (Márta) és Köhlerné Schiszler Ágnes - sok olyan értékőrző programot indított el a nevelési folyamatban, amelyeket hagyományként tisztelünk és ápolunk a mai napig. Az óvoda indításának gondolatától a működési engedély megszerzéséig a szülők és a presbitérium támogatására is szükség volt, akik a mai napig segítségünkre vannak. Kezdetben mindössze kettő csoport volt, de a jelentkezések aránya az óvoda bővítését sürgette. Így 1995-ben megnyílt a harmadik csoport, majd egy év múlva a legkisebbek is helyet kaptak az óvoda falain belül. Péczka Lászlóné - valamennyiünk Ibolya óvónénije - az Evangélikus Egyházi Óvodában 6 évig tartó pedagógiai munkáját, bölcsességét, keresztyén értékközvetítő szolgálatát példaértékűnek tartjuk. Jelenleg 93 gyermek élhet együtt családként intézményünkben és a gyülekezet bevonásával ünnepelhet a keresztyén és állami ünnepeinken Luther-rózsával ellátott kis uniformisaikban. A gyermekek oktató-nevelő munkáját 7 óvodapedagógus (4 csoportvezető, 2 német nyelv oktató, 1 napközis), 1 pedagógiai aszisztens és 3 dajka végzi. Mivel, Soltvadkert őslakossága német (würtembergi sváb) származású, ezért fontosnak tartottuk a keresztyén hitre való nevelés mellett a német nyelvvel való játékos ismerkedést már óvodás korban elkezdeni. A játékos nyelvoktatás mellett célunk a hagyományőrzés, illetve a kisebbségi kultúra átörökítése. Kezdetben ehhez a pedagógiai munkához német nyelvterületről kaptunk segítséget, Linda Schumacher személyében, aki Röthenberg városából érkezett. Egy éven keresztül segítette az óvodában folyó német nyelvi nevelést, így óvodás gyermekeink anyanyelvi szinten sajátíthatták el a német nyelv és kultúra alapjait. A későbbiekben, testvérvárosunk Bodelshausen egyik evangélikus óvodájának óvodapedagógusát, Tanja Priestert fogadtuk intézményünkben, aki néhány hónapot töltött közöttünk. Kapcsolatban vagyunk a Bajorországi Evangélikus Egyház oktatási intézményeivel. Így a rendszeres hospitálások alkalmával ismerkedhetünk az új német óvodapedagógiai alapelvekkel és módszerekkel. Éveken át Sabine Wiegmann töltötte be a Magyarországi Evangélikus Egyházi Óvodák koordinátori szerepét.

Több óvónőnk vett már részt németországi továbbképzéseken. Helyi adottságainknak megfelelően néhány ottani pedagógiai elvet mi is beépítettünk módszereinkbe. A családias hangulat és a szülőkkel kialakítandó minél szorosabb kapcsolat érdekében évente több alkalommal tartunk "Szülők szemináriumát", melyen az aktulális ügyek megbeszélésén túl az Esperes Úrtól mindig kapunk lelket építő gondolatokat, a mindennapi életben hasznosítható tanácsokat.

http://vadkertiovi.lutheran.hu/