Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde

Intézményi adatok:

 • Fenntartó: Soltvadkert Város Önkormányzata (Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6.)
 • Az intézmény székhelye: Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde (Soltvadkert, Arany János u. 7.)
 • Tagintézmények:
  * Bocskai utcai Óvoda – Soltvadkert, Bocskai u. 28.
  * Bölcsőde – Soltvadkert, Arany János u. 5.
 • Az intézmény központi telefonszáma: 06 78/ 480 760
 • Az intézmény e-mail címe: ovodak@soltvadkert.hu
 • Intézményvezető: Bodahelyi Antalné
 • Intézményvezető helyettes: Schmélné Szőrfi Gyöngyi
 • Tagintézmény vezető: Török Andrea – Bocskai utcai Óvoda
 • A Bölcsőde szakmai vezetője: Béleczki Mónika

„Csak a múltnak megbecsülésén épülhet fel a jelen.”

/Széchenyi István/

Ezzel a gondolattal találkozik az olvasó, aki a Soltvadkerti Önkormányzati Óvodák 100 éve 1909-2009 című könyvet a kezébe veszi. 2009. június 5-én ünnepi műsor keretében emlékeztünk vissza óvodáink százéves történelmére. Az óvodatörténeti könyvből szemelvényeket közölt az évforduló alkalmából a Vadkerti Újság külön kiadásában. Óvodáink múltja tehát több mint egy évszázadra tekint vissza.

Jelenleg is, mint a kezdetekben két épületben fogadjuk az óvodás gyermekeket a nevelési év kezdetétől, szeptember 1-től a nevelési év végéig, augusztus 31-ig. A nyári időszakban az ügyeletes óvoda biztosítja a gyermekek elhelyezését. Játszóudvaraink zártak, megfelelően felszereltek, játékeszközeink biztonságosak, a gyermekek életkorához illeszkednek, lehetőséget teremtve a sokoldalú mozgásos tevékenységekre.

Óvodáink épületein az idők során több átalakítást, korszerűsítést végeztek. Jelenleg az Arany János utcai Óvodában öt, a Bocskai utcai Óvodában négy csoport működik.

Pedagógiai Programunk középpontjában a tevékenységközpontúság áll, mely lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek tevékenykedve ismerkedjenek meg a körülöttük lévő világgal, s annak szabályaival. Nagy hangsúlyt helyezünk a környezettudatos magatartás kialakítására, mely a gyermekek későbbi életvitelében is meghatározó lehet. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot a csoportszobákban erre a célra kijelölt tároló edényekben, valamint a szülők közreműködésével a pet palack és a papírgyűjtés is jól működik évek óta. Az egészséges életmód megalapozását is fontosnak tarjuk. A gyermekek naponta fogyasztanak gyümölcsöt, zöldséget, sokat tartózkodnak levegőn, rendszeresen végeznek testmozgást, séták, kirándulások alkalmával bővítjük ismereteiket.

Nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk az elfogadást, a szeretetet, a vidámságot, a gyermeki szabadság megőrzését. Mindennapi munkánkban törekszünk a komplex nevelő hatás érvényesítésére. Szem előtt tartjuk a készség- és képességfejlesztést, a differenciált bánásmódot. A megismerő tevékenység során kihasználjuk a gyermekek természetes kíváncsiságát, előtérbe helyezve a manipulálás során történő közvetlen tapasztalást. A tevékenységekben megvalósuló ismeretszerzés során célunk az óvodás gyermekek képességeinek kibontakoztatása. 

 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésében gyógypedagógus és logopédus segíti munkánkat.
 • A tehetséggondozás során arra törekszünk, hogy a gyermekek képességeit céltudatos fejlesztés által kibontakoztassuk. E célból szervezzük számukra a kerámia- és az ovi rajz foglalkozásokat is.
 • Heti rendszerességgel játékos német nyelvi foglalkozások zajlanak a középső- és a nagycsoportos gyermekek bevonásával.
 • A nagycsoportos gyermekek néptánc foglalkozáson sajátíthatják el a korosztályuknak megfelelő tánckultúrát.
 • Az ökumenikus hittan alkalmait a szülők igénye alapján szervezzük a gyermekek számára, hitoktató közreműködésével.

Törekszünk a bizalomra épülő szülői kapcsolat mélyítésére, a nevelési elvek közelítésére. A napi kapcsolattartás érdekében folyamatosan tájékozódunk, tájékoztatunk, családlátogatást, szülői értekezletet, fogadóórát, nyílt napokat, ünnepségeket, közös programokat szervezünk, ahol számítunk a szülők együttműködésére, jelenlétére:

 • Szüreti délelőtt,
 • Adventi Versmondó Est,
 • „Ovi nyitogató” – a leendő óvodásoknak és szüleiknek,
 • Föld napi virágültetés,
 • Ovi olimpia,
 • Anyák napi ünnepség,
 • Évzáró; évzáró- ballagó műsor,
 • Családi nap
 • Kerti parti
 • stb.

A ránk bízott és a bizalommal hozzánk hozott gyermekekről olyan óvodapedagógusok gondoskodnak, akiket a gyermekszeretet és a hivatás iránti elkötelezettség, valamint a kreativitás jellemez. Nevelőtestületünk tagjainak igénye a folyamatos szakmai megújulás. Dajkáink szakképzettek, méltó segítőtársaink a nevelésben. 

2007 óta újra van bölcsődei ellátás városunkban, 2011 óta pedig a megújult, mai kor követelményeinek megfelelő környezetben fogadjuk húsz hetes kortól, három éves korig a gyermekeket. Bölcsődénkben három csoportban összesen 36 kisgyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végezzük. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásaink:

 • játszó csoport – kéthetente,
 • időszakos gyermekfelügyelet – naponta, szükség szerint,
 • gyermeknevelési tanácsadás – igény szerint.

Intézményünk dolgozói a szülőkkel együttműködve szeretnék biztosítani a gyermekek számára a boldog, felhőtlen, élményekben gazdag gyermekkort, erősíteni nap mint nap bennük az: „Itt minden érted van, érezd jól magad!” érzést.