Soltvadkerti Baptista Gyülekezet

1891-ben kezdődött Soltvadkerten a baptista misszió. Az első hitvalló felnőttek bemerítése 1892-ben történt. A tíz éves évfordulón már 167 volt a bemerített tagok száma, és a gyülekezeti létszám a gyermekekkel, családtagokkal és a szimpatizáns barátkozókkal együtt ennek kétszerese. Az ezredfordulót követően száz főt tett ki a bemerített tagok száma, a gyülekezeti létszám pedig megközelítette a kétszáz főt.

A soltvadkerti baptista imaház 1911-ben épült, befogadóképessége a karzattal együtt háromszázötven fő. A gyülekezet centenáriumára, 1991-re készült el az épület felújítása, a belsőtér átalakítása, a padlófűtés, a nyílászárók cseréje, valamint az orgona korszerűsítése és bővítése. Az elmúlt 110 év alatt nyolc helybéli és hat gondozó lelkipásztora volt a gyülekezetnek.

A gyülekezet új lelkésze 2005 szeptemberétől Kelédi Géza. A gyülekezetben már a kezdetektől működött, napjainkban pedig három korosztályban folyik gyermek bibliaköri (régen vasárnapi iskolai) foglalkozás. Az ifjúsági csoport külön alkalommal hetente találkozik, sport és lelki foglalkozások keretében. A gyülekezet énekkara 1902-ben alakult, 1920-tól pedig zenekarok is részesei lettek az istentiszteleti és egyéb ünnepi alkalmaknak. Korábban szimfonikus, pengetős, vonós és fúvószenekar működött, többször párhuzamosan is.

A helyi gyülekezethez két körzeti állomás tartozik, a tázlári és a szanki baptista gyülekezet. Rendszeres és kölcsönös kapcsolatot tartanak a kiskunmajsai Menedékvárossal, ahol otthontalan és szétesett családokból kikerült emberek élnek. A gyülekezet missziós tevékenysége, a helyi egyházi és városi rendezvényeken való aktív részvételben is megnyilvánul. Eseti meghívásoknak is eleget tesznek, évenként az adventi időszakban Jakabszállásra mennek, ahol a gyülekezet egy csoportja szolgál, de börtönmissziós szolgálat keretében látogatják a kalocsai női börtönt, valamint a cigány bibliaköri foglalkozásokon vesznek részt. Rendszeresen látogatják az idős embereket és a betegeket.

A baptista gyülekezet ökumenikus kapcsolata fél évszázadra nyúlik vissza, azóta egyre kiteljesedve, valamennyi helyi és körzeti gyülekezettel a kölcsönös segítés jellemzi a kapcsolatukat.

A soltvadkerti kis közösség képviseli a baptisták nagy családjának 2001-ben 44 millió bemerített tagja volt világviszonylatban- fő küldetését és törekvését: krisztusi keresztyén életet. Istenre mutatva és figyelve segíteni a környezetünkben élő embereket és tanítani az Úr törvényeit. Rendszeres istentiszteleti alkalmakat tartanak hétköznap és vasárnap, ahol mindenkit szeretettel látnak. A gyülekezet tagjai a város vezetésében is képviseltetik magukat, az egészségügyben, oktatásban és hétköznapok valamennyi területén tevékenyen szolgálnak a város jóléte, gyarapodása érdekében.


Cím:
Soltvadkerti Baptista Gyülekezet
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 25.
Tel: 78/480-276
Gyülekeztünk honlapja
Soltvadkerti Baptista Ifjúság honlapja