Evagéliumi Pünkösdi Közösség

A soltvadkerti Pünkösdi Gyülekezet megalakulása az országunkat is elérő lelki megújulási folyamatnak köszönhetően 1935-re vezethető vissza. Az Egyesült Államokból 1900-ban induló ébredési hullám, a Szentlélekről szóló pünkösdi tanítás az I. világháború után érte el hazánkat. Dinamikus fejlődése eredményeként 1928-ban létrejött a Pünkösdi Közösség, mint elismert egyház. Soltvadkertre Opauszki Pál kiskőrösi igehirdető hozta az újra felfedezett bibliai tanítást. Az első jeruzsálemi gyülekezet mintájára hirdette a megtérést, a bűnök bocsánatát és a Lélekkeresztséget, a megígért Szentlélek ajándékát.

Az első megtérő a Petőfi utcában Léna néni volt, akinek házánál tartották a meggyőző erejű evangelizációkat a nagyszámú hallgatóságnak.

Pecznyik Jánosné is az elsők között volt férjével, akik rövidesen házukba fogadták, és otthont adtak az újonnan megalakult, zömével fiatalokból álló gyülekezetnek.

Vállalták hitüket a sok megpróbáltatás között is, hiszen 1939-45-ig a kisegyházakat betiltották, ennek ellenére a hívők száma folyamatosan növekedett.

Kezdetben az igeszolgálatot főként a kiskőrösi gyülekezet látta el, majd később Bartók Mihály is aktívan részt vállalt a gyülekezeti szolgálatokban.

Vasárnapi gyermekiskolát vezetett nagy hozzáértéssel, létrehozta és tanította az 1948-ban már ötventagú gyülekezetben a zenekart.

1950-ben a Petőfi utcába, egy tágasabb imaterembe költöztek és megbízták a gyülekezet vezetésével Seres Antalt, majd Bogdán Imrét.

A kiskőrösi gyülekezet továbbra is hatékonyan támogatta a vadkerti missziós szolgálatot- ez időben Kalincsák Mihály lelkipásztoruk személyében, aki országosan elismert evangelista volt.

Hosszú idő után a gyülekezet a Gorkij utcában megvásárolt egy asztalos műhelyt és áldozatos munkával átalakította, majd 1982-ben megnyitotta saját, új imaházát.

Nagy mérföldkő volt 1993-ban Nyeste Ferenc lelkipásztor négy évre való megválasztása. Mozgalmas szolgálata meghatározó volt a jövő szempontjából.

Újabb esemény 1999-ben a reformáció napján következett be, amikor Seres Antal megbízatását fiának Sándornak adta át a gyülekezet választása alapján.

Ez az alkalom egyben hálás visszatekintés is volt az elmúlt hatvannégy esztendőre, a 153 alámerített gyülekezeti tagra illetve előretekintés Isten igéreteinek megvalósulása felé, hogy az evangélium hirdetni fog bizonyságul minden népnek. A gyülekezet feladatának , küldetésének tartja a Biblia igazságának hirdetését és az önzetlen szeretet szolgálatot minden korosztály számára.

Évek óta eredményes a gyermek bibliakörben végzett munka, 25-30 gyermeket visznek évente közösségük kadarkúti nyári táborába. Rendszeres ifjúsági alkalmaikon 40-50 aktív fiatal vesz részt. Céljuk, hogy tálentumaikat fejlesszék és kamatoztassák. Gyülekezetükből öt személy tanul a teológiai főiskola levelező tagozatán.

Az idős korosztály felé is szolgál gyülekezetük, rendszeresen látogatják a nyugdíjas otthon lakóit. Minden szolgálatot örömmel végeznek abban a tudatban, ahogy Pál apostol tanított: "…mindenkor tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban"


Cím:
Evangéliumi Pünkösdi Közösség
6230 Soltvadkert, Gorkij u. 3.