Református Egyház soltvadkerti gyülekezete

A soltvadkertre betelepülő református svábokat illetően a nagyszékelyi családkönyv 1722-ben hét család idekötődéséről számol be, akiket újabb családok követtek az 1740-es években.

Hosszú üldöztetés, viszontagságos évek után II. Ferenc császár és király engedélyével 1794. szeptember 26-án déli 12 órakor elkészült a mai templom, mely napkeletre néz. A csonka toronyba két harang került. A kisharangot Lechner Antal öntötte 1760-ban, a második harangot Hirsch Henrik önttette, akinek nagy érdeme volt abban, hogy a templom megépült. A szentelést 1795. május 14-én áldozócsütörtökön Veresmarty Végh Sámuel szuperintendens végezte el. 1797. április 2-án a Kunszentmiklóson tartott egyházmegyei közgyűlés a soltvadkerti egyházat anyaegyházzá nyilvánította és külön lelkész választására, tartására adott engedélyt.

Az első lelkipásztor Poór Bertalan 1797-ben pünkösd vasárnapon tartotta székfoglaló beszédét és még abban az esztendőben megválasztotta a 12 tagú presbitériumot. Fáradozásának fő célkitűzése volt az iskolaügy előmozdítása. Mivel a régi iskolát, ami imaterem is volt a kőtemplom építése előtt lelkészlakká alakították. A hívek összefogásának köszönhetően iskolaterem és tanítói lakás épült a templom mögött.

Orgonát vásároltak, toronyórát helyeztek el a javított toronyban és megszerezték a gyülekezeti életet, az iskolai hitoktatási rendet, az istentiszteletek rendjét, úrvacsora vétel időpontját és a beteglátogatásokat.

Rendszeresek a gyülekezeti megmozdulások, műsoros teadélutánok, a házasok és, konfirmandusok kerekévfordulós ünnepei. 1991-ben visszakapott iskolájukban 130 beiratkozott gyerekkel megindult a német és az angol nyelv oktatása.

2004-ben toronyórát építettek be a toronyba, valamint átvették a magánkézben lévő soltvadkerti idősek otthonát. Ebben az intézményben 19 dolgozó 38 lakót lát el.

Napjainkig kilenc lelkipásztor teljesített szolgálatot a soltvadkerti református egyház élén. A felekezethez tartozó tagok száma mintegy kilencszáz fő.

Lelkipásztorok:


  • 1797-1820 Poór Bertalan
  • 1820-1854 Schilling András
  • 1854-1878 Sedivi József
  • 1878-1915 Kiss Adolf
  • 1915-1952 Vásárhelyi Pál
  • 1952-1956 Dr. Körpöly Kálmán
  • 1956-1972 Göbölyös László
  • 1972-1980 Sípos Árpád
  • 1980-2001 Kovács János
  • 2001- Sípos Ajtony Levente

Cím:
Református Egyházközség
6230 Soltvadkert, Bocskai u. 12.
Tel:78/480-114