ÖNKORMÁNYZAT

Soltvadkert Város Önkormányzatának címe:
6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.

Polgármester: Lehoczki Ferenc
Tel.: 06-78/480-420
Mob.: 20/585-2534

Alpolgármester: Temerini Ferenc
Mob: 20/3291-709
Jegyző: Dr. Viszkók Zoltán
Tel.: 06-78/480-969


Ügyfélfogadás:

Hétfő: (ügyfélfogadás szünetel)
Kedd:        08.00-12.00 óráig
Szerda:     08.00-16.00 óráig
Csütörtök: 08.00-12.00 óráig
Péntek:     08.00-12.00 óráig

Alpolgármester ügyfélfogadási ideje:

Csütörtök: 08:00-12:00 óráig
8 sz. iroda

 

 

 


 

 
Soltvadkert Város Önkormányzatának rendeletei egységes szerkezetben

HATÁLYOS RENDELETEK

Rendelet száma Rendelet tárgya
8/2017.(VI.29.) az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosításáról
9/2017.(VI.29.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és díjairól
1/2017.(I.26.)

Önkormányzati rendelet Soltvadkert Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

22/2016.(XII.22.) 

A Soltvadkerti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapjáról és illetménykiegészítéséről

20/2016.(XII.22.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (I.30) önkormányzati rendeletének módosításáról
18/2016.(XII.1.)  A magánszemélyek kommunális adójáról
17/2016.(XII.1.) Az építményadóról 
16/2016.(XII.1.) Az idegenforgalmi adóról 
15/2016. (XII.1.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
14/2016. (XII.1.)

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

11/2016.(IX.29.)

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

10/2016.(VI.30.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6/2016. (IV.28.) Soltvadkert Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
3/2016. (II.25.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1/2016. (I.28.)

Önkormányzati rendelet Soltvadkert Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

20/2015. (XI.26.) Avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
18/2015. (XI.26.) A talajterhelési díjról
16/2015.(XI.26.)

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállípató  1/2015.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

12/2015. (X.01.)

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállípató  1/2015.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9/2015. (VI.25.) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról
Módosította: 24/2015.(XII.17),
8/2015. (VI.25.)

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megálapító 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

7/2015.(IV.30.) Soltvadkert Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2015.(III.26.)

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Módosította: 8/2016.(VI.29), 7/2017. (IV.27.) 

3/2015. (II.26.)

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

1/2015.(I.29.) Önkormányzati rendelet Soltvadkert város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

21/2014. (XII.18.) 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
Módosította: 14/2015.(X.29.)

19/2014. (XII.18.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
17/2014 (XI.27)  A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának megállapításáról és folyósításáról 
Módosíttotta: 23/2016(XII.22), 
16/2014. (XI.27) A helyi iparűzési adóról
Módosította: 17/2015.XI.26.), 4/2016 (III.31.), 19/2016.(XII.1),
10/2014.(IX.25.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
8/2014. (VI.26) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

7/2014.(V.1.)
 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról


5/2014.(III.27.)
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

4/2014. (II.27.)

 

Az Önkormányzat költségvetését megállapító 1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

3/2014. (I.30.)
Önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról
Módosította:19/2015. XI.26.)

2/2014. (I.30.)

Soltvadkert Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

25/2013. (X.31.) 

A közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a házszámozás rendjéről 
Módosította: 5/2017. (III.30.),

16/2013. (V.31.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Módosította: 24/2013. (IX. 26.), 14/2014.(XI.27) 13/2015.(X.01.) 
15/2013. (V.31.) A partnerségi egyeztetés szabályairól
14/2013. (V.31.) A településképi véleményezési eljárásról
13/2013.(V.31.) A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről
11/2013. (IV.26.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
3/2013. (II.01.) Kiadások készpénzben történő teljesítéséről
5/2012. (IV. 26) Soltvadkert Város nemzeti vagyonáról
Módosította: 9/2013 (III. 29.),  
1/2012. (II.24.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről
10/2011.(VII.1)

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, szociális szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
Módosította: 14/2012. (XII. 21.),18/2011. (XII. 23.),2/2013. (II. 01.), 5/2013. (III. 29.), 29/2013. (XII.19.) 2/2015. (I.29.), 4/2015. (II.26.), 5/2015. (III.26), 10/2015.(VI.25.), 5/2016 (III.31), 9/2016 (VI.30), 2016(IX.29), 2017(IX.28)

13/2009. (X.30.) Tanyagondnoki szolgáltatás körzetének meghatározása
Módosította: 18/2010. (XII.16.), 18/2014. (XI.27)
6/2009. (III.26.) Vadkerti-tó területén lévő víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról
Módosította: 21/2011. (XII. 23.), 8/2012. (IV. 26.) 
7/2008.(III.28.) Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
Módosította: 21/2011. (XII. 23.), 8/2012. (IV. 26.)
5/2007. (III.30.)  Egyes önkormányzati kezelésben lévő közutak forgalmi rendjének korlátozásáról
1/2007.(I.26.) Soltvadkert város nevének használatáról, jelképeiről
Módosította: 21/2011. (XII. 23.), 8/2012. (IV. 26.)
16/2006.(VIII.29.)
 
A lakások és helyiségek bérletéről
Módosította:1
3/2014.(XI.27.) 21/2015.(XII.17), 2/2017. (I.26.) 
7/2006.(II.27.) Az útépítési érdekeltségi, illetve az útépítési és közművesítési hozzájárulásról
Módostotta: 15/2007.(X.31) 
7/2005.(V.3.) Egyes ingatlanokra vonatkozozó változtatási tialalom elrendelése
11/2003.(VIII.12.) Rendezési terv (a helyi építési szabályokról)
14/2001.(XI.14.)

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról 
Módosítások: 5/2002. (II.28.)

10/2001.(X.3.) A parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról
Módosította: 14/2010. (11. 26.) 
5/2001.(II.26.) Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
8/2000(III.29.) A városi közterület-felügyeletről és feladatairól
5/2000.(III.29) A helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról
20/1999.(XII.15.)  A vásár és piaci árusítás díjtételeinek megállapításáról
Módosította:20/2008.(XI.28.),10/2010.(XI.26.),15/2011.(XI.25.), 22/2011.(XII.23.), 12/2014.(XI.27), 22/2015.(XII.17)
9/1999.(VIII.3.) Az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, elbírálásáról és megvalósításáról
Módosította: 2/2000.(I.27.),  
8/1998.(IV.31.)

Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról
Módosította: 17/2000. (X.4.),17/2004. (X.1.)  8/2005.(V.30.), 10/2003. (V.30.), 11/2008. (VI.27.)

5/1998.(IV.1.) A közterület használat szabályozásáról
Módosította:9/1998.(VI.3.),7/2000.(III.29.),18/2000.(X.4.),
27/2004. (XII.31.), 17/2005. (X. 28.), 16/2008. (IX. 12.), 18/2009. (XI. 26.)  8/2012. (IV. 26.), 13/2008. (VI. 27.) 21/2013.(VIII. 2.), 15/2014.(XI.27.) 
10/1997.(VII.9) A város zajvédelméről
Módosította:11/1997.(X.8.),15/2005.(X.28.),18/2009. (XI.26.),
 8/2012.(IV. 26.) 
8/1997.(IV.11.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
Módosította:4/2006.(II.27),20/2011.(XII 23.),18/2009.(XI.26.) 8/2012.(IV.26.)  4/2013.(II.27), 6/2013.(III.29.),  20/2013.(VIII.2) 
6/1996.(V.15) A parlagfű visszaszorításáról
Módosította: 8/2012. (IV. 26.) 
8/1994.(V.4) A lakások, helyiségek elidegenítéséről
Módosította: 9/1996. (VI.18.) 
7/1994.(V.4) A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről
Módosította: 6/2000. (III. 29.), 21/2011.(XII. 23.), 8/2012. (IV.26.)