Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola

"Nem az a mi világunk, amit el kell fogadnunk, 
hanem amit megteremtünk magunknak!"

(Ranschburg Jenő)

Soltvadkert város iskolája hosszú ideje él és dolgozik e gondolat szellemében, mely 2001 óta az intézmény Pedagógiai Programjának mottója lett. 1959-ben épült fel a község nyolc tantermes iskolaépülete a felső tagozatos tanulók részére. 
Az alsó tagozat továbbra is az egyházi iskolaépületben tanult a település különböző pontján. 1994-ig folyamatosan épültek az új iskolarészek és mára öt iskolaegység fogadja a több mint 700 gyereket, és egy közös udvar ad helyet a sportlétesítményeknek és játszótereknek. A 60 fős szakmailag jól képzett nevelőtestületnek, a szülők összefogásának és a város támogatásának köszönhetően az intézmény nagy léptekben halad a fejlődés útján. A stabil nevelőtestületet döntő részben soltvadkerti születésű, kisebb részben a városban letelepedett pedagógusok alkotják. A tehetséges, szorgalmas fiatalok és nagy szaktekintélyű, több évtizedes tapasztalattal rendelkező nevelők munkája évtizedek óta biztos alaptudással bocsátja útjára a diákokat.     

 

A nevelőtestület mindig fogékony volt az új, korszerű módszereket igénylő szakmai munkára. Élenjár az ön- és továbbképzéssel megszerezhető új tartalmak elsajátításában. A kis és nagyobb csoportokban végzett fejlesztő munka eredményeként íródott a helyi tanterv, valamint a módszertani program. Itt a taneszközök kipróbálása is megvalósult.
Az intézményben nyolc szakmai munkaközösség működik: humán, idegen nyelvi, reál, alsóés felső tagozatos nevelési, alsós módszertani, vizuális és zenei. Ezekben igazi műhelymunka folyik, ahol többek között oktató-nevelő munka számos területén végzett mérések, elemzések történnek. Hagyományosak és nagyon hasznosak az óvodákkal illetve Kiskőrös és Kiskunhalas középiskoláival közösen szervezett programok. Az esztétikus, otthonos tantermi környezet kialakításához a szülők, és a diákok is hozzájárulnak. Számos szaktanterem eszközállománya gyarapodott nevelői pályázati fedezettel, illetve a szülők által létrehozott Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány támogatásával.  

Ugyancsak ezzel a céllal kap támogatást az iskola a Szülők Közössége által szervezett báli bevételből. A teremtett értékek állagmegóvása, az esztétikus környezet kialakítása és védelme érdekében működik az "Iskolámért tettem" osztályvállalás éves akciója. Így a tanulók tevékenyen részt vesznek a Pedagógiai Program mottó szerinti munkában. Ez a jól működő Diákönkormányzat legfontosabb szervezési és értékelési területe. Az iskola általános jellemzője, hogy szép eredményeket érnek el a diákok úgy a tanulmányi versenyeken, mint a sport, a művészet és a pályázatok terén. 

Weboldal:http://iskolasoltvadkert.hu