Hírek


Pályázat kiírása!

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) pályázat kiírásáról dönt a 6230 Soltvadkert, Orgona utca 3055/2 hrsz. alatti ingatlan, a 6230 Soltvadkert, Vécsey K. u. 19. (hrsz 2084) alatti ingatlan, illetve a Soltvadkert, Vadkerti-tó 3196/2 hrsz alatti ingatlan értékesítésére.

Az ingatlanok adatai:

• Orgona u. 3055/2 hrsz alatti ingatlan 318 nm nagyságú beépítetlen telek ÜH-1 besorolású. Minimálisan ajánlható vételár: 3 millió forint +ÁFA

• Vécsey K. u. 19. 2084 hrsz alatti ingatlan 1269 nm nagyságú LK3 besorolású ingatlan. Az ingatlanon áll egy bontásra váró családi ház. Minimálisan ajánlható vételár: 10 millió forint + ÁFA

• Vadkerti-tó 3196/2 hrsz alatti ingatlan 360 nm nagyságú, ÜÜ1 besorolású ingatlan. Minimálisan ajánlható vételár: 2 millió forint +ÁFA

Az ingatlanok megvásárlására egyben, illetve külön-külön is lehet pályázatot benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a pályázó vételi ajánlatát és az ár megjelölését

• a pályázó nyilatkozatát, hogy a telek beépíthetőségéről a város településrendezési tervében és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szabályokról meggyőződött.

• a pályázó nyilatkozatát, hogy a felhívás tartalmát elfogadta

A pályázatot zárt borítékban "Ingatlan vásárlás" felirattal ellátva Soltvadkert Város Polgármesteréhez kell benyújtani (6230. Soltvadkert, Kossuth u. 6.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 10. 29. 12.00 óra.

A pályázatok bontása 2018. október 30-án 14.00 órakor Soltvadkert Város Polgármesteri Hivatala 6. sz. szobájában, amelyen a pályázó, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője részt vehet.

A pályázatok elbírálása a 2018. októberi Képviselő-testületi ülésén történik.

A pályázat nyertesével az Önkormányzat 15 napon belül adásvételi szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Soltvadkert Város Jegyzőjétől (Polgármesteri Hivatal 6. sz. szoba, tel.: 78/480-144)

Az Önkormányzat a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Soltvadkert Város Önkormányzata.

 


Hirdetmény

Soltvadkert Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 A pályázói regisztrációt vagy a belépést  követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése  a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatoknál kell benyújtaniuk a pályázóknak a csatolandó mellékeltekkel együtt (jogviszony igazolás, jövedelem igazolás).

Minden egyéb lényeges információ a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) honlapon.

Pályázati űrlapok leadása a Polgármesteri Hivatal 2. sz. szobájában.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6.

   Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság

  A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS        és              B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 


Tájékoztató az erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából
származó jövedelem utáni adókötelezettséget érintő változásról.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról és a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban:Módtv.) a kihirdetését követő naptól, 2018. július 26-ától módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 9.8. pontjában foglalt, az erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra kötött, határozatlan időre szóló megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) alapján az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem adómentességére vonatkozó szabályt.

Tekintettel arra, hogy a termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adóztatására is a föld fekvése szerinti helyi önkormányzati adóhatóság jogosult, ezért a Módtv. úgy pontosította ezt a rendelkezést, hogy a határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosultnak nem az állami adó- és vámhatóság felé, hanem az erdőnek minősülő föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság részére kell megtenni a kiegészítő nyilatkozatot arról, hogy a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama eléri az adómentesség feltételéül szabott időtartamot, vagyis az 5 évet.

A Módtv-ben foglalt átmeneti rendelkezés alapján ezt a szabályt a 2018. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazni lehet, vagyis amennyiben a magánszemély az idei évnek 2018. július 26-áig eltelt időszakában szerzett a tulajdonában, haszonélvezetében lévő erdőnek minősülő föld haszonbérbe adására vagy társult erdőgazdálkodásra vonatkozó, határozatlan időre szóló megállapodás alapján jövedelmet, akkor annak érdekében, hogy ezen jövedelme adómentesnek minősüljön, a kiegészítő nyilatkozatot az erdő fekvésének helye szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell eljuttatnia.

Gazdálkodási és Adóigazgatási Csoport

 

 


A Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. megfelelve a törvényi kötelezettségeknek és a fogyasztói igényeknek ebben az évben jelentős informatikai fejlesztést valósított meg az ügyfélszolgálati rendszerén. Megtekinthető az erről szóló VIDEÓ .

 


1-6