Hírek


HIRDETMÉNY

Soltvadkert Város Önkormányzata, mint a 03-604950-302 kódszámmal nyilvántartásba vett, Soltvadkert, Kaskantyú településeket érintő vadászterület tulajdonosi közösségének közös képviselője a földtulajdonosokat megillető 2018. évi haszonbérleti díj kifizetéséről az alábbi tájékoztatást teszi közzé: 

A Soltvadkerti Földtulajdonosok Közösségének 3/2016. (IX. 15) határozatával elfogadott Működési szabályzata (MSZ) 6.2. pontja alapján a működési költségek és a kötelezettségek teljesítését követően fennmaradó éves bérleti díj arányos részének kifizetése az éves beszámolót követően, a földtulajdonosi minőség igazolásától számított 15 napon belül átutalással történik. Az éves beszámoló elfogadásának időpontja az MSZ 6.1. pontja alapján évente május hónap utolsó pénteki napjára összehívott tulajdonosi közösségi gyűlésen történik.

A földtulajdonosi közösség az 1/2019. (V.31.) határozatával a 2018. évre vonatkozó haszonbérleti díj földtulajdonosok részére kifizethető összegét 13,93 Ft/ha összegben állapította meg.

A 2018. évre vonatkozó földtulajdonosokat megillető összeg kifizetési rendje:

A kifizetés - az MSZ 6.2. pontja értelmében – folyamatosan, a tulajdonosi minőség igazolását követően 15 napon belül történik átutalással.

A fel nem vett és elévült bérleti díjak sorsáról a földtulajdonosok az éves beszámoló alkalmával döntenek.

A közös képviselő elérhetőségei:

Soltvadkert Város Önkormányzata, képviseli Lehoczki Ferenc polgármester 6230. Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6. – a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal 6. sz. szobájában ügyfélfogadási időben (kedden és pénteken 8-12 óráig, szerdán 8-16 óráig, csütörtökön 13-16 óráig)

E-mail: polgarmester@soltvadkert.hu, Tel.:78/480-144/ 202

aljegyzo@soltvadkert.hu, tel.: 78/480-144/203.

Ridegné Hell Barbara megbízott könyvelő:

e-mail: csatorna@vadkert.net, tel.: 70/332-1031

A földtulajdonosnak járó kifizetést a tulajdonos kérheti (személyesen vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozatával).

Amennyiben föld tulajdonosa nem személyesen kéri, képviseletéről a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 7. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodhat. (A meghatalmazást írásba kell foglalni és a meghatalmazás tartalmának meg kell felelnie a Vhr. 15. számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalomnak, valamint a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek.

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként – ez vonatkozik a személyesen megjelenő földtulajdonosokra és a meghatalmazást aláíró, és magukat meghatalmazottal képviseltető földtulajdonosokra is – el kell fogadni a Vhr. 9. §. (3) bekezdése értelmében:

 1. az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
 2. az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;
 3. az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet, vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;
 4. az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;
 5. az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással, számítógépes hálózattal, adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott, nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

(A meghatalmazás a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.)

Soltvadkert, 2019. június 7. 

Soltvadkert Város Önkormányzat 
közös képviselő
képviseli: Lehoczki Ferenc s.k polgármester

 

 


 

Fejlesztések a Vadkerti-tónál

Soltvadkert Város Önkormányzata a TOP-1.2.1-16-BK1 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott pályázataiban nyert összesen 327,5 millió forintot a Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúrájának fejlesztésére.

A fejlesztés közvetlen célja a soltvadkerti Vadkerti-tónál található, az Önkormányzat tulajdonában álló természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése, amely hozzájárul a jelenlegi szolgáltatáskínálat színvonalának javításához, valamint új strandi létesítmények létrehozásával a kínálat bővítéséhez annak érdekében, hogy az elégedett vendégek közül mind több legyen a visszatérő vendégek száma, valamint - a hatékony marketingnek (is) köszönhetően - emelkedjen a térségbe látogató turisták száma és növekedjen az itt tartózkodás ideje. A turisztikai vonzerő növekedésével reményeink szerint erősödik a turisztikai kereslet is. A projekt további célja, hogy a minőségi kínálat erősödésével emelkedjen a turisztikai költés is, valamint a fürdőhely szezonon kívüli hasznosítása hozzájáruljon a szezonalitás csökkentéséhez.

A fejlesztés több ütemben valósul meg. Kialakításra kerül egy új, a vendégfogadás céljait szolgáló épület a Soltvadkert 3181/7. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon, az Orgona és a Gyöngyvirág utca közötti strandi térrészben. Legfőbb célja az esztétika és az egységes arculat megteremtése mellett, a vendégfogadás XXI. századi feltételeinek megteremtése. A fogadóépület részei a beléptető rész, a pénztár, iroda, bolt, öltözők, WC-k, büfé, fogyasztóterasz, árnyékoló, gyerek-szülő szoba, kerékpártároló. Az épületbe lépve a vendég a pénztárhoz jut, ahol a jegyvásárlás mellett minden szükséges információt megkap. A pénztár mögött az öltözők, mosdók és a vizes blokk egyéb elemei kerülnek kialakításra. Az épületből a vendég már átöltözve juthat ki a strandra. Emellett az épületen lépcsős feljáró is található, ahol fogyasztó és/vagy napozóterasz kerül kialakításra, szép panorámával a tóra.

A fogadóépület és a tópart közötti terület egy része rendezésre kerül, megújul a sétány, és a belső közlekedési utak, a parton pedig homokos plázs kerül kialakításra. Az Írisz közben egy új, térburkolattal ellátott közlekedési út és mellette futó sétány épül, mely megteremti a kapcsolatot az un. fás parkoló és az Orgona utca, illetve a strand bejárat között. A Strand és a Platán tér kapcsolatánál a terület rendezésre kerül, megújul a kerítés az épület vonalától a kemping felőli bejáratig.

A 2019. évi üdülési szezon kezdetére elkészül a kerítés és terveink szerint megkezdődik az út és járdaépítés, valamint a fogadóépület építése. A jövő évi üdülési szezonban már teljes egészében élvezhetik a strand látogatói a fejlesztés eredményeit.

Az építkezés bizonyára kellemetlenségekkel jár majd, melyért szíves megértésüket kérjük!

 

Fekete Villa Panzió

A Kisfaludy szálláshely-fejlesztési program keretében megújul a Fekete Villa Panzió épülete, melynek átadása 2019. július 15-ére várható.

Az 1920-as években épült, vendégeket az 1950-es évek derekától fogadó Panzió épülete eddig 6 szobával és szezonális nyitva tartással üzemelt a strand hivatalos nyitva tartási időszakában.

A fejlesztés keretében a Panzió 3 szobával kibővül és kívül-belül megújul, új, korszerű berendezést kap. A földszinten négy saját fürdővel és WC-vel ellátott szoba – melyek közül egy akadálymentesített - recepció, reggeliző, és szociális helységek kerülnek elhelyezésre. Az emeleten pedig öt, szintén saját fürdővel és WC-vel ellátott szoba várja az idelátogatókat.

A szálláshely minőségi javulását követően a főszezonon kívül is, kora tavasztól késő őszig várja majd a vendégeit a gyönyörű tóparti fekvésű, klímával ellátott, minőségi színvonalú Panzió.

 


FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Soltvadkert településrendezési eszközeinek 32/2019. (IV.10.) KT. határozattal kezdeményezett módosítását az Eljr. rendelkezései és Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 15/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete alapján partneri véleményezésre bocsátom és 2019. május 22-én 10.00 órakor a Városháza dísztermében tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A fórumon ismertetésre kerülő papíralapú tervezet megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők írásban a Polgármesteri Hivatal 6230 Soltvadkert Kossuth utca 6. címre vagy szóban a Soltvadkert Polgármesteri Hivatal (jegyzői titkárságon) ügyfélfogadási időben a lakossági fórumot követő 8 napig.

Elektronikusan elérhető:
soltvadkert.hu/Önkormányzat/Településkép web helyről. 

Véleményeket, javaslatokat elektronikusan a polgarmester@soltvadkert.hu címre fenti határidőig kérem.

Soltvadkert, 2019. május 13. 

Lehoczki Ferenc s.k.
polgármester

 

 


 


HIRDETMÉNY

Tulajdonosi közösség éves gyűlésének összehívásáról 

Soltvadkert Város Önkormányzata - mint 03-604950 kódszámú földtulajdonosi közösség közös képviselője -, a földtulajdonosi közösség éves gyűlését a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 12. §. (14) bekezdése, valamint a 2016. szeptember 15-én elfogadott működési szabályzat 6.1. pontja alapján

2019. május 31-én (pénteken) 17,00 órára összehívja.

A tulajdonosi közösség gyűlésének helye:

Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal Díszterme

6230. Soltvadkert, Kossuth u. 6.

A tulajdonosi közösség gyűlésének napirendi pontjai:

 1. Döntés a közös képviselő 2018. évről szóló beszámolójáról
 2. Döntés a tulajdonosi közösség 2019. évi költségvetésének elfogadásáról
 3. Egyéb ügyek

A tulajdonosi közösség gyűlésén, a vadászterület határain belül vadászterületnek minősülő földterülettel rendelkező földtulajdonosok vehetnek részt.

A vadászterületnek minősülő ingatlan esetében ingatlanonként (helyrajzi számonként) csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak a képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak (abban az esetben, ha az érintettnek 50 %-os tulajdoni hányadot meghaladó a tulajdona, vagy 50 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező földtulajdonosok írják alá a meghatalmazást, akkor a szótöbbséget meglévőnek kell tekinteni).

Ha a határozathozatal alkalmával a föld tulajdonosa nem személyesen tesz nyilatkozatot, képviseletéről a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 7. §. (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodhat. (A meghatalmazást írásba kell foglalni és a meghatalmazás tartalmának meg kell felelnie a Vhr. 15. számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalomnak, valamint a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek.

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként – ez vonatkozik a személyesen megjelenő földtulajdonosokra és a meghatalmazást aláíró, és magukat meghatalmazottal képviseltető földtulajdonosokra is – el kell fogadni a Vhr. 9. §. (3) bekezdése értelmében:

 1. az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
 2. az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;
 3. az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet, vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;
 4. az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;
 5. az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással, számítógépes hálózattal, adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott, nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a fentiekben felsorolt okiratok valamelyikével igazolva be nem jelentették. A meghatalmazás a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes. A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság igazolását a kialakított vadászterületen belül, a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterülettel rendelkező bármely tulajdonos kérheti. Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra, és azok érvényességét az előírt jegyzőkönyv felvétele során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott földterületre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekintetni.

Soltvadkert, 2019. április 25. 

Soltvadkert Város Önkormányzata
(képviseli: Lehoczki Ferenc polgármester) 
közös képviselő s.k.

Záradék:

Ez a hirdetmény kifüggesztésre kerül minden érintett település Önkormányzatának hirdetőtábláján a tulajdonosi közösség gyűlését megelőző legalább harminc napra, és a gyűlést megelőző napig (jelen esetben 2019. május 30.) kifüggesztve kell tartani:

 

 


2-10