Hírek


 

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az érintett helyi önkormányzatok összesítik a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások igénybejelentéseit.

A jogosult háztartások az igénybejelentést 2018. október 15. napjáig tehetik meg ügyfélfogadási időben Soltvadkert Város Önkormányzat 16. számú irodájában. A kitöltendő nyomtatvány kérhető az önkormányzatnál, valamint letölthető:

NYOMTATVÁNY

Az önkormányzatok 2018. október 15-e után összesítik és haladéktalanul továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak.

A Korm. határozat értelmében:

a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

b) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,

c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

A helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről a belügyminiszter tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára.

 


 

2017. évi CL. törvény az adózásrendjéről 130. § [Adótartozással rendelkező adózók adatainak önkormányzati adóhatósági közzététele]

(1) Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. 
Adótartozással rendelkzező CÉGEK
Adótartozással rendelkező MAGÁNSZEMÉLYEK

 


Tájékoztatás az erdők tűzvédelmi szabályairól
és a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségeiről


2-7