Hírek


Közlemény az Önkormányzati belterületi kerékpárút fejlesztéséről

 Soltvadkert Város Önkormányzata és a Calyisto Kft (székhely: 1132 Budapest, Kádár u. 9-11.) 2017. augusztus 22. napján kötött vállalkozási szerződést a jelenleg is folyamatban lévő belterületi kerékpárút építés munkálatainak elvégzésére. A munkálatok szerződés szerinti befejezési határideje: 2018. december 31. A cég 2018. július 31. napjától felszámolási eljárás alatt áll, mely eljárás jelenlegi ismeretink szerint nem befolyásolja a soltvadkerti munkálatok befejezését. A munkák jelenleg hozzávetőleg 50 %-os készültségi foknál tartanak. A munkálatokat végző cég részére az Önkormányzat az építési napló bejegyzései, valamint a műszaki ellenőrök igazolása szerint ezen készültségi fok szerinti összeget fizette ki, a munka elvégzését követően. Ez egyébként minden esetben így történik, csak egy-egy munkafolyamat befejezése után, utólag fizeti ki az Önkormányzat a munka ellenértékét. A hét folyamán az Önkormányzat vezetése tárgyalást folytatott a felszámló biztossal, aki elmondta, hogy a Calyisto Kft fizetőképes, folytatni tudja a kivitelezést. Tájékoztatott arról is, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt folyamatosan együtt fog működni az Önkormányzattal és a vállalkozóval, rajta keresztül történhetnek meg a továbbiakban a kifizetések. Ez biztosítja azt is, hogy kivitelezésben érintett alvállalkozók és beszállítók a felszámolón keresztül azonnal megkapják munkájuk szerződéses ellenértékét. Amennyiben az Önkormányzat ezen garanciák ellenére nem látja biztosítottnak a munkálatok befejezését, azonnal megteszi a szükséges lépéseket, hogy sem a munkálatok, sem a nálunk lévő pályázati pénz ne kerüljön veszélybe.

Soltvadkert, 2018.augusztus 30.                           Soltvadkert Város Önkormányzata

 


Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az érintett helyi önkormányzatok összesítik a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások igénybejelentéseit.

A jogosult háztartások az igénybejelentést 2018. október 15. napjáig tehetik meg ügyfélfogadási időben Soltvadkert Város Önkormányzat 16. számú irodájában. A kitöltendő nyomtatvány kérhető az önkormányzatnál, valamint letölthető:

NYOMTATVÁNY

Az önkormányzatok 2018. október 15-e után összesítik és haladéktalanul továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak.

A Korm. határozat értelmében:

a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

b) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,

c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

A helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről a belügyminiszter tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára.

 


 

2017. évi CL. törvény az adózásrendjéről 130. § [Adótartozással rendelkező adózók adatainak önkormányzati adóhatósági közzététele]

(1) Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. 
Adótartozással rendelkzező CÉGEK
Adótartozással rendelkező MAGÁNSZEMÉLYEK

 


2-6