Hírek


Soltvadkert Város Önkormányzata

 Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottsága

Hirdetmény

Soltvadkert Város Önkormányzata Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottsága a 2018. november 27-i  bizottsági ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2019. évi fordulójára beérkezett pályázatokat.

A Bizottság 2.000.000,- Ft-os keretösszeg felosztásáról döntött az alábbiak szerint:

„A” típusú pályázat:

1 fő pályázót részesített 2x5 hónapon át havi 9.000,- Ft-os támogatásban,

1 fő pályázót részesített 2x5 hónapon át havi 8.000,- Ft-os támogatásban,

4 fő pályázót részesített 2X5 hónapon át havi 6000,- Ft-os támogatásban,

3 fő pályázót részesített 2x5 hónapon át havi 5.000,- Ft-os támogatásban,

8 fő pályázót részesített 2x5 hónapon  át havi 4.000,- Ft-os támogatásban,

1 fő pályázót részesített 2X5 hónapon át havi 3000,- Ft-os támogatásban.

2 pályázót ez évben nem részesített támogatásban.

„B” típusú pályázat: az idei évben nem érkezett.

Az egyéni bírálat eredményéről a pályázók elektronikus úton – az EPER-Bursa rendszeren keresztül -  értesítést kapnak.

Soltvadkert, 2018. november 28.

Haskó László sk. a Bizottság elnöke

 


Pályázat kiírása!

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) pályázat kiírásáról dönt a 6230 Soltvadkert, Orgona utca 3055/2 hrsz. alatti ingatlan, a 6230 Soltvadkert, Vécsey K. u. 19. (hrsz 2084) alatti ingatlan, illetve a Soltvadkert, Vadkerti-tó 3196/2 hrsz alatti ingatlan értékesítésére.

Az ingatlanok adatai:

• Orgona u. 3055/2 hrsz alatti ingatlan 318 nm nagyságú beépítetlen telek ÜH-1 besorolású. Minimálisan ajánlható vételár: 3 millió forint +ÁFA

• Vécsey K. u. 19. 2084 hrsz alatti ingatlan 1269 nm nagyságú LK3 besorolású ingatlan. Az ingatlanon áll egy bontásra váró családi ház. Minimálisan ajánlható vételár: 10 millió forint + ÁFA

• Vadkerti-tó 3196/2 hrsz alatti ingatlan 360 nm nagyságú, ÜÜ1 besorolású ingatlan. Minimálisan ajánlható vételár: 2 millió forint +ÁFA

Az ingatlanok megvásárlására egyben, illetve külön-külön is lehet pályázatot benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a pályázó vételi ajánlatát és az ár megjelölését

• a pályázó nyilatkozatát, hogy a telek beépíthetőségéről a város településrendezési tervében és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szabályokról meggyőződött.

• a pályázó nyilatkozatát, hogy a felhívás tartalmát elfogadta

A pályázatot zárt borítékban "Ingatlan vásárlás" felirattal ellátva Soltvadkert Város Polgármesteréhez kell benyújtani (6230. Soltvadkert, Kossuth u. 6.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 10. 29. 12.00 óra.

A pályázatok bontása 2018. október 30-án 14.00 órakor Soltvadkert Város Polgármesteri Hivatala 6. sz. szobájában, amelyen a pályázó, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője részt vehet.

A pályázatok elbírálása a 2018. októberi Képviselő-testületi ülésén történik.

A pályázat nyertesével az Önkormányzat 15 napon belül adásvételi szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Soltvadkert Város Jegyzőjétől (Polgármesteri Hivatal 6. sz. szoba, tel.: 78/480-144)

Az Önkormányzat a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Soltvadkert Város Önkormányzata.

 


3-8